PFR

REGULAMIN HOTELU KUŹNIA

Dyrekcja hotelu będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma posłużyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Zameldowanie w hotelu odbywa się od 14h00-20h00 natomiast doba hotelowa trwa od godziny 14h00 do godziny 10h00 następnego dnia. Po 20h00 recepcja hotelu dostępna jest pod nr tel. 56 678 36 46.

3. Jeśli gość hotelowy nie określi czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10h00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

7. Hotel zobowiązany jest zapewnić:

• warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa hotelowego
• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o gościu hotelowym
• profesjonalną i miłą obsługę
• sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnych napraw podczas nieobecności gościa hotelowego, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi na to zgodę

8. Hotel zobowiązuje się na życzenie gościa hotelowego do nieodpłatnego świadczenia następujących usług:
• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
• budzenie o wyznaczonej godzinie
• przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa, które zostaną przekazane do depozytu hotelowego.
• przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu

9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gościa hotelowego w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego art. 846-849 ustawy z dnia 23.04.1964 r , chyba że strony ustaliły inaczej.

10. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

11. Przy opuszczaniu pokoju gość hotelowy powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął czas, za który uiścił opłatę za pobyt.

13. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7h00 do godziny 22h00.

14. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22h00 do godziny 7h00.

15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

16. W hotelu i jego obrębie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku stwierdzenia prze obsługę hotelu nie dostosowania się do powyższego zakazu zostanie doliczona kwota 900 zł do rachunku gościa hotelowego za dearomatyzację pomieszczenia.

17. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa hotelowego w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca.

19. W „Hotelu Kuźnia” prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Jolanta Grodzicka. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 678 36 46, lub kierując pytanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dyrekcja Hotelu

Demo
plenfrderues
tel.
+48 56 678 36 46
otwarte
12h00-20h00

ue

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.kuznia-lysomice.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.